Gisseldrama i Nederland over

Politiet har arrestert en væpnet mann i forbindelse med gisselaksjonen 15 mil øst for Amsterdam.