Reddet ut av gruve

De åtte arbeiderne som satt innestengt i en gruve i Malmberget i Sverige er reddet.