• FOTO: CARLOS BARRIA

50 millioner amerikanere har ikke nok mat

Nesten 50 millioner amerikanere sliter med å skaffe seg nok mat, og en tredel av dem går av og til sultne, viser en ny rapport fra USAs landbruksdepartement.