EU gjeninnfører forbud mot britisk kjøtt

EU gjeninnførte onsdag eksportforbudet av britisk kjøtt og buskap etter at det ble bekreftet at landet er rammet av et nytt utbrudd av munn- og klovsyken.