Obamas mannskap rakner

Barack Obamas mannskap forlater skuten idet de legger fra kai.