- Barna er veldig preget

En norsk familie kom seg fredag ut av Gaza.