Stryker på språktest

22 prosent av unge dansker mellom 18 og 25 år stryker på den testen utlendinger må bestå for å bli danske statsborgere.