— Det er tredje gang komiteen møtes siden august for å vurdere situasjonen. Mye har skjedd, det har vært tilfeller i Spania og USA, mens Senegal og Nigeria er blitt fjernet fra listen over land som er rammet av ebola, sier WHOs talskvinne Fadela Chaib.

Krisekomiteen består av 20 uavhengige eksperter. Den 8. august erklærte den at utbruddet i Vest-Afrika utgjør en internasjonal folkehelsekrise. Komiteen kan blant annet komme med råd om restriksjoner på reiser og handel.