• - ULOVLIG: Michael Nobel mener komiteen trolig handler ulovlig når de ikke følger testamentet til hans oldefar. FOTO: PRIVAT

Nobel-slektning hardt ut mot nobelkomiteen

En av Alfred Nobels slektninger truer med å frata Norge oppgaven med å dele ut fredsprisen.