Islamister ligger godt an etter valget i Egypt

Foreløpige resultater tyder på at de islamistiske partiene går seirende ut av første valgomgang i Egypt.