Utenriksminister Emma Bonino begrunnet avvisningen med at en søknad må leveres i Italia eller ved en grensestasjon. Men hun tilføyde at søknaden «etter regjeringens syn heller ikke ville være akseptabel på politisk nivå».

Også Frankrike legger politiske vurderinger til grunn.

— Gitt den juridiske analysen og de berørte parters situasjon, vil Frankrike ikke si seg enig, heter det i en uttalelse fra innenriksdepartementet som beskriver Snowdens asylsøknad.

Frankrikes innenriksminister sa tidligere torsdag at han var imot å innvilge en søknad fra Snowden. (©NTB)