Gunstige skattereglar i krigen

Skattefrie tillegg og særlege skatteordningar slår gunstig ut for styrkane i Afghanistan.