— Den tiltalte er kjent skyldig i medvirkning til noen av de verste forbrytelsene i menneskehetens historie, sa dommer Richard Lussick ved FNs spesialdomstol for Sierra Leone under straffeutmålingen onsdag.

Charles Taylor ble i april kjent skyldig i elleve tiltalepunkter om medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Sierra Leone. Bakgrunnen for kjennelsen er at han væpnet opprørsgruppen RUF i Sierra Leone mot betaling i såkalte bloddiamanter. Opprørerne brukte slavearbeidere i diamantgruvene og terroriserte Sierra Leone med drap, voldtekter, lemlestelser og bortføringer.

— Disse forbrytelsene har hatt fryktelige konsekvenser for familiene som ble rammet, og for samfunnet i Sierra Leone som helhet, sa Lussick.

Domstolens sjefanklager Brenda Hollis hadde nedlagt påstand om 80 års fengsel, men domstolen mente dette var for strengt og falt til slutt ned på 50 års fengsel for den 64 år gamle tidligere krigsherren.

Taylor har nektet straffskyld i saken.

Anslagsvis 120.000 mennesker ble drept i den langvarige borgerkrigen i Sierra Leone på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet.