- Uråd å forutse psykisk senskade

Psykologisk utvelgelse av soldater kan ikke brukes for å avdekke hvem som vil få psykiske problemer etter utenlandstjenesten.