Russland står for en tredel av EUs gassforsyning. Norge har en litt større andel og kan øke produksjonen noe i Unionens jakt på tryggere leveranser.

Nå vender EU seg i tillegg mot amerikanerne for å få dem til å selge flytende naturgass (LNG).

— Russland har hatt grepet om Europa, men begynner nok etter hvert å miste det, sier sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets.

— Dette har EU jobbet med siden 2009, sier hun til NTB.

Da kuttet Russland gassforsyningen gjennom Ukraina i 13 dager, og plutselig sto europeiske land uten gass mens vinterkulda bet. Det var en vekker for EU.

Ny uro

Med ny Ukraina-uro og fare for ny stans i de russiske leveransene vil Unionens ledere dempe avhengigheten av Moskva. Stats- og regjeringssjefene får saken på bordet på toppmøte neste uke.

— Europa må spre energiforsyningen mer, heter det i et forslag til sluttdokument som nyhetsbyrået Reuters har sett.

— Fra rundt 2016 begynner den amerikanske eksporten å komme, tror Saltvedt uten at hun ser for seg de store leveransene og store prisutslag umiddelbart.

Den amerikanske energieksporten er fortsatt strengt regulert og svært begrenset. Men Ukraina-krisen har fått flere politikere til å ta til orde for en liberalisering.

— Det som skjer i Ukraina, kan bidra til større politisk vilje i USA, sier analytikeren.

Politisk spill

Det største utbyttet av økt gasseksport vil USA kunne hente i Asia.

— Men det er også et politisk spill. Det vil være et ekstra stikk i siden på Russland om amerikanerne kommer inn på en arena russerne har hatt kontroll på, sier Saltvedt om det europeiske markedet.

Den republikanske energipolitikeren Lisa Murkowski ønsker en liberalisering og mer aktiv bruk av amerikanske energiressurser globalt.

— Kanskje det kan sende et budskap til Vladimir Putin om at han bør være litt mer samarbeidsvillig overfor naboene sine, sier hun til Financial Times.

Presser

EU bruker nå frihandelsforhandlingene med amerikanerne til å presse fram større tilgang og enklere eksportlisenser, melder Reuters.

Saltvedt tror uansett gassmarkedet er i ferd med å bli mer globalt. Europa kan om noen år ta imot mer LNG og får da et energimarked som har mer konkurranse og er mindre avhengig av russiske gassrørledninger, sier sjefanalytikeren.

Samtidig har Ukraina-krisen gitt EU nye grunner til å utvikle og utvinne egne energiressurser.

Trumfkort

Men utviklingen tar tid, og på kort sikt vil ikke EU ha mulighet til å erstatte all gassen fra Russland. Moskva kan fortsatt bruke energi som trumfkort.

— Om det blir en disputt der Russland svarer på EU-sanksjoner med å stanse forsyningene, vil nok ikke Europa klare å erstatte all gassen, sier Saltvedt om spesielt sårbare land i Sør- og Øst-Europa.

Russerne vet imidlertid godt at avhengigheten går begge veier. Olje- og gassinntektene er avgjørende for russerne og ikke minst president Vladimir Putin og hans regime.

— Hvis Russland stopper all gassen som går til EU, så har de en kjempeutfordring selv, sier Saltvedt.