Gore Vidal døde tirsdag i sitt hjem i Hollywood Hills, forteller nevøen Burr Steers til avisa Los Angeles Times. Dødsårsaken var lungebetennelse med komplikasjoner.

Vidal skrev i alt 25 romaner. Han er kjent blant annet for historiske verker som «Lincoln» og «Burr» og satiriske romaner som «Myra Breckinridge» og «Duluth». Han gjorde seg også bemerket som essayist.

Forfatterskapet er fullt av giftige observasjoner om politikk, samliv og amerikansk kultur, og Vidal er også blitt kjent for sine mange anekdoter om venner og fiender i kulturlivet.