Den 49 år gamle sosialdemokraten får hele 67 prosent av stemmene i den andre og avgjørende runden i presidentvalget, mot 33 prosent for sittende president Danilo Türk, ifølge valgdagsmålingene.

Pahor fikk også flest stemmer i første valgrunde i november.

Mindre enn 31 prosent av velgerne avga stemme i annen valgrunde, ifølge foreløpige beregninger. I første runde lå valgdeltakelsen på 48 prosent, den laveste deltakelsen hittil i Slovenia.

Slovenia er i dyp resesjon, og valgkampen har vært preget av sterk misnøye med regjerings sparepolitikk.