E1, eller East 1, er et ørkenområde som strekker seg fra Jerusalem til den israelske bosetningen Maale Adumim på den okkuperte Vestbredden.

Israels regjering varslet rett etter at Palestina fikk status som observatørstat i FN nylig, at E1 nå kan bli bygget ut.

Det vil i så fall dele Vestbredden i to og ifølge kritikerne umuliggjøre en palestinsk stat. Vestbredden skal etter planen utgjøre hoveddelen av en slik stat.

— Nå har vi Gaza og Vestbredden. Men med dette prosjektet vil vi få tre områder: Gaza, den sørlige Vestbredden og den nordlige Vestbredden, sier Alaa, som selger piratkopierte videoer og PC-vesker i nabolaget Al-Eizariya ved E1.

- Straffer seg selv

Den israelske fredsbevegelsen har reagert sterkt på regjeringens planer.

— Netanyahu-regjeringen gir med dette dødsstøtet til sin egen PR-strategi, mener organisasjonen Fred Nå.

MAALE ADUMIM: E1, eller East 1, er et ørkenområde som strekker seg fra Jerusalem til den israelske bosetningen Maale Adumim.
SCANPIX
MUREN: Palestinske selvstyremyndigheter omtaler dette som en apartheid-mur. Israelske myndigheter foretrekker betegnelsen sikkerhetsgjerde.
SCANPIX

— I stedet for å bruke FN-fremstøtet til å innlede forhandlinger, straffer regjeringen Israel selv ved å bygge nettopp de hindringene som kan forhindre tostatsløsningen, heter det videre.

Også en annen israelsk fredsorganisasjon, Ir Amim, reagerer.

— Dette tiltaket kan ikke bare komme til å gå på akkord med muligheten for å få til en avtale, men til og med hindre at det blir innledet forhandlinger mellom partene, uttaler gruppen.

Reagerer

Også politisk har reaksjonene vært sterke. FNs generalsekretær Ban Ki-moon mener E1-planene, hvis de gjennomføres, «nesten vil være et dødsstøt til muligheten for å sikre en tostatsløsning».

USA, Israels nærmeste allierte, mener bygging i E1 «vil være spesielt skadelig for bestrebelsene på å få til en tostatsløsning».

Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) er også svært tydelig når det gjelder planleggingen av bygging i E1:

— Dersom E1 bygges som planlagt, vil Vestbredden bli delt i to, Jerusalem avskåret fra Vestbredden og en tostatsløsning umulig å gjennomføre på en meningsfull måte.

«Skisser på papiret»

Regjeringen har startet «innledende sonering og planleggingsarbeid» for flere tusen boenheter i flere områder, blant dem den såkalte E1-sonen nær Jerusalem, sier en israelsk tjenestemann til nyhetsbyrået Reuters.

Det kan ta inntil to år før byggingen eventuelt kan starte i E1. De opprinnelige planene innebar bygging av 4.000 boliger, et hotell og et industriområde, mens et politihovedkvarter allerede er satt opp, ifølge nyhetsbyrået AFP.

— E1 er under planlegging, noe som betyr skisser på papiret. Ingen kommer til å bygge før det er klart hva som skal gjøres der, sier Israels boligminister Ariel Attias.

Mangeårige planer

Planene om utbygging i E1 har ifølge Fred Nå eksistert helt siden 1990-tallet. Målet med en slik utbygging er å skape en «territorial kontinuitet» mellom bosetningen Maale Adumim på Vestbredden og bosetterområdene som ligger rundt det arabiske Øst-Jerusalem.

Press fra USA har imidlertid tidligere hindret utbygging.

Verdenssamfunnet mener alle bosetningene på Vestbredden og i det annekterte Øst-Jerusalem er ulovlige. Det bor i dag over 500.000 israelske bosettere i disse områdene, hvor det også bor 2,5 millioner palestinere.