• KONDOLERER: President Barack Obama. FOTO: REUTERS

- Påminnelse om kamp mot terror

USAs president Barack Obama sier hendelsene i Oslo er en påminnelse om at verden har en viktig rolle når det gjelder å stanse terrorhandlinger.