• UTSETT MÅL: Politipostar som denne i Ghowrmach blir regelmessig utsett for angrep. Norske styrkar har ikkje greidd å stabilisere området etter at dei tok over i 2009. FOTO: Håvard Bjelland

Norsk plan ramma sivile

Noreg pressa på for å få ta over i Ghowrmach, og provinsgrensa vart flytta. Deretter gjekk mykje gale.