Ifølge en omfattende studie som Pew Research har gjort blant 38.000 mennesker i 39 land, vil et klart flertall av muslimene i Asia, Afrika og Midtøsten at sharialov innføres i deres land.

Men støtten varierer, fra 12 prosent i Tyrkia til 99 prosent i Afghanistan. I Tunisia vil 56 prosent ha sharialov, og i Nigeria 71 prosent, i Indonesia 72 prosent og i Egypt 74 prosent.

Delte meninger

Men ifølge professor Amaney Jamal ved Pew fins ingen felles forståelse av hva sharia innebærer, blant verdens muslimer.

Mange muslimer ønsker at sharia kan løse familie— og eiendomskonflikter, men det er langt mindre støtte til strenge straffer, som å kutte hendene av tyver eller drepe dem som konverterer til en annen religion.

Et flertall av muslimene er også tilhengere av religionsfrihet, selv når de støtter sharia. I Pakistan vil for eksempel 84 prosent ha sharialov i landet, men 75 prosent mener at kristne og andre ikke-muslimer bør være fri til å dyrke sin religion.

I de fleste land mener et flertall av muslimene at kvinner skal adlyde sine menn, men et flertall mener også at kvinner selv må avgjøre om de vil dekke seg til.

Ingen motsetning

Flesteparten av muslimene føler ingen motsetning mellom sin religion og det moderne liv. De foretrekker et demokratisk regime, hører på musikk og ser på vestlige filmer, selv om dette er aktiviteter som ofte oppfattes som umoralske.

Et overveldende flertall ser på prostitusjon, homofili, selvmord og alkohol som umoralsk, men det var delte meninger om polygami. Bare 4 prosent godkjenner det i Bosnia, mens 87 prosent er for i Niger.

Et stort flertall mener at såkalte æresdrap ikke kan forsvares. Bare i Pakistan og Afghanistan mener et flertall at kvinner som anses for å ha brakt skam over familien med sex eller utroskap, bør henrettes.

Vold i islams navn blir også stort sett avvist. 81 prosent av muslimene i USA er imot slik vold, høyere enn gjennomsnittet på 73 prosent. Det er likevel betydelige mindretall i Bangladesh, Egypt, Afghanistan og Palestina som forsvarer praksisen.