Den amerikanske presidenten la onsdag frem et budsjettforslag for neste år som skal redusere statens underskudd. Ett av tiltakene er høyere skatter for landets rikeste.

— Budsjettforslaget er ansvarlig og vil sikre økonomisk vekst og arbeidsplasser, sa Obama da han presenterte forslaget.

Vil ha underskudd ned

Han fremholdt at han har kommet republikanerne mer enn halvveis i møte når det gjelder budsjettkutt, og at det nå trengs en skattereform.

— Hvis dere er seriøse når det gjelder å redusere underskuddet, er det ingen grunn til å beholde disse smutthullene, sa Obama.

I Obamas budsjettforslag skal de som tjener 1 million dollar eller mer i året, betale 30 prosent skatt av inntektene sine.

Sammen med store kostnadskutt skal dette redusere underskuddet til 2,8 prosent av bruttonasjonalprodukt innen 2016.

Bred avtale?

Obama-administrasjonen legger til grunn at USA vil oppleve en vekst på 2,3 prosent i år og 3,2 prosent i 2014. Den regner også med at arbeidsledigheten vil synke til 7,2 prosent i 2014, fra 7,6 prosent i år.

Republikanerne er sterkt imot skatteøkninger, men sentrale tjenestemenn i Obama-administrasjonen håper likevel at Obamas forslag kan lede til en bred politisk budsjettavtale.

— Det er fortsatt folk som er på republikansk side, i det minste i Senatet, som sier ting som gir et visst håp om at det er mulig å få til en avtale, sier en tjenestemann.