Lot seg ikke overbevise av Powell

Utenriksminister Colin Powells anklager om Iraks påståtte lagre av kjemiske våpen rokker ikke ved Fredsinitiativets standpunkt: Krig vil påføre den irakiske befolkning enda mer lidelse og død, mener Per Rune Henriksen og Elisabeth Guåker.