NATO-krisen forsterket

Mandag kveld måtte NATOs faste råd kaste kortene. Det er ikke mulig å enes om hvordan Tyrkia skal få støtte. Norge er meget kritisk til Tyskland, Franrike og Belgias opptreden.

Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 19 år gammel

NATO har havnet i en av sine dypeste kriser etter at tre land i kveld blokkerte planlegging av en forsvarsoperasjon for Tyrkia i tilfelle krig mot Irak.

USA anklager Frankrike, Belgia og Tyskland for å sette den 53-årige forsvarsalliansens troverdighet på spill.

De tre landene har i tre uker sagt nei til et amerikansk forslag om å innlede planlegging av en defensiv operasjon til støtte for NATO-landet Tyrkia i tilfelle krig mot Irak.

Den amerikanske forsvarsministeren Donald Rumsfeld advarte mot at landenes veto kan gjøre NATO irrelevant. USAs NATO-ambassadør Nicholas Burns sa forsvarsalliansen kan være på vei inn i en "troverdighetskrise".

— Vi har et alvorlig problem, erkjente NATOs generalsekretær, den vanligvis så optimistiske George Robertson, etter mandagens andre resultatløse møte i NATOs råd.

Etter de tre landenes veto, svarte Tyrkia med å be om konsultasjoner med sine allierte om forsvaret av sitt territorium i tilfelle krig.

Dette er første gang et NATO-land har aktivert Atlanterhavspaktens artikkel 4, som åpner for at et medlemsland som oppfatter sin sikkerhet truet, kan be om støtte.

USA ønsker å bruke baser i Tyrkia, eneste NATO-land med grense til Irak, for en eventuell aksjon, og tyrkerne er nervøse for et motangrep.

- Uklokt

Arbeiderpartiet er helt på linje med regjeringen i synet på at det må kunne gå an å starte planlegging av en defensiv NATO-støtte i tilfelle trusler mot Tyrkia, uten at dette vanskeliggjør arbeidet som Sikkerhetsrådet gjør for å få til en fredelig løsning på krisen.

Utenriksminister Jan Petersen (H) beklager at den internasjonale dragkampen om Irak har blusset opp i åpen uenighet i NATO. Han betegner dette som uklokt, og sier at forberedelser av denne typen er selve kjernen i NATO.

NATO handler kun gjennom enstemmighet, og de tre landene hindrer nå at det kan legges konkrete planer om kollektive forsvarstiltak i Tyrkia, som bruk av overvåkingsfly av typen AWACS og utplassering av amerikanske antirakettvåpen.

Kun planlegging

— Slik defensive tiltak foregriper på ingen måte Sikkerhetsrådets behandling av Irak-krisen. Det er tross alt bare planlegging vi snakker om. Nå risikerer vi bare å sende feil signaler til Saddam Hussein, sier Petersen til NTB.

Arbeiderpartiet behandlet Irak-krisen som eneste sak på sitt sentralstyremøte mandag, og kom deretter med en lang uttalelse. Hovedinnholdet er at våpeninspektørene må få mer tid og bedre arbeidsvilkår. Væpnet aksjon på dette tidspunkt i krisen er definitivt ikke veien å gå, mener Ap. Stoltenberg beklager også splittelsen i NATO når det gjelder Tyrkia og frykter at dette vil skade alliansens troverdighet. Han appellerer til alle om å sette seg sammen for å bli enige om håndteringen av Tyrkias sikkerhetskrav. Ap mener at både europeiske NATO-land og USA er kommet med ukloke uttalelser i denne saken.

— Tyrkia har krav på NATO-hjelp, dersom landet blir utsatt for trusler eller regelrett angrep. Det er det ingen strid om. Arbeiderpartiet mener det bør legges planer for hvordan dette skal gjøres, men vil ikke at det settes i verk noen konkrete tiltak foreløpig, sier Stoltenberg.

Usikkert for små land

Frp-leder Carl I. Hagen mener at små NATO-land har grunn til å føle engstelse som følge av splittelsen i alliansen. Han støtter fullt ut den norske regjeringens arbeid med å få NATO til å planlegge beskyttelsestiltak for den delen av Tyrkia som grenser opp mot Irak.

— Hele aksjonen har vært basert på to virkemidler, FN-resolusjoner og trusler om militær aksjon. Det Tyrkia har bedt om, støtter opp under dette og gjør truslene mer troverdige, sier Hagen.

Han mener at den eneste som godter seg over det som nå utspilles av intern uenighet i NATO, er Iraks diktator Saddam Hussein selv.

Forsker Espen Barth Eide ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) ser splittelsen i NATO som uttrykk for en dyptliggende enighet mellom USA og Europa om hva alliansen skal brukes til i framtiden.

Han betegner situasjonen som svært alvorlig og tror at NATO etter hvert kan bli stående på sidelinjen som følge av indre motsetninger.

— USA og Europa beskriver verden på helt ulike måter. Krisen kan ikke bli løst før man kommer hverandre i møte i den debatt om hvordan verden ser ut, sier Barth Eide.

(NTB)

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. NATO-sprekk om Irak

  2. - Ingen konkret fredsplan

  3. Irak aksepterer spionfly

  4. - Ingen beviser

  5. NATO avlyste Irak-møte, tok lunsj

  6. NATO klarer ikke å bli enige

KRISE: NATOs generalsekretær George Robertson holdt i formiddag pressekonferanse om den spente situasjonen innad i alliansen.
BT anbefaler

Se Ballspark etter Stabæk-Brann

Se Ballsparks TV-sending og send inn dine spørsmål til gjengen i studio.

LES SAKEN