NATO-krisen forsterket

Mandag kveld måtte NATOs faste råd kaste kortene. Det er ikke mulig å enes om hvordan Tyrkia skal få støtte. Norge er meget kritisk til Tyskland, Franrike og Belgias opptreden.