Smått med ressurser til norsk Libanon-styrke

Forsvarskomiteens leder Jan Petersen (H) har rett når han sier at Norge ikke har kapasitet til å delta i en Libanon-styrke, mener lederen i Befalets fellesorganisasjon (BFO).