Irakisk tipser ute av landet

Mannen som tipset de amerikanske okkupasjonsstyrkene om Saddam Husseins to sønner, har fått sin belønning og er ute av landet.