Skippertak mot terror i EU

Europeiske ledere jobber energisk med å finne tiltak som kan beskytte bedre mot terrorisme. Forsterket samarbeid om politiarbeid og etterretning blir trolig ett resultat av Madrid-bombene.