Hat i det hellige land

Med amerikansk støtte er Israel og de palestinske myndighetene enige om at husene til de jødiske nybyggerne i Gaza skal rives etter tilbaketrekningen i august. Men beboerne i bosettingene vil mobilisere Israel til protest.