Sinne og angst i idyllisk alpelandsby

Innbyggerne i den lille alpelandsbyen Umhausen i Østerrike er sinte og redde. En ukjent person har truet med å drepe 25 navngitte mennesker i byen.