Vårrengjøring i rommet

Med våren kommer den obligatoriske vårrengjøringen – også i verdensrommet. .