Bølge av nasjonalisering

Russland gjør det, Venezuela gjør det. Og Bolivia gjør det. Nasjonaliserer energiressursene.