Gisseldrama i USA over

Etter mer enn seks timer løslot en mann 23 personer han holdt som gisler på et universitet i Connecticut i USA.