Kartlegger vårt proteinsett

Et genteknologifirma planlegger kartlegging av alle proteiner i den menneskelige organisme.