Flere bin Laden-grupper i USA

Fire-fem grupper med kontakter til Osama bin Laden har operert i USA de siste årene, men det er ikke påvist forbindelser mellom gruppene og kaprerne som gjennomførte terrorangrepene i USA.