En mann av få ord

Arnold Schwarzenegger vil ikke delta i mer enn en enkelt debatt før valget i California.