Skyldfølelse og bekymring

Marit Netland vil i tiden fremover levere dagboknotater fra Israel til Bergens Tidende. Hun er psykolog, født og oppvokst i Bergen, gift med palestinske Moslih Kanaaneh, og mor til to palestinsk-norske barn med israelsk statsborgerskap.