Stålsett: Aidskonferansen er et tidsskille

FNs spesialsesjon er et tidsskille i kampen mot aids, selv om slutterklæringen utelater visse hiv-utsatte grupper. Det mener biskop Gunnar Stålsett, som deltok på konferansen.