Planlegger kraftstasjon i rommet

Japan ønsker solkraft fra verdenrommet. Drømmen er en kraftstasjon i bane rundt Jorda.