Klimaenighet i Bonn

I formiddag ble det oppnådd enighet mellom partene i klimaforhandlingene i Bonn. Enigheten gjør at det fortsatt er liv i prosessen med å sikre en fremtid for Kyoto-avtalen om reduksjon av klimagasser.