Hanne Sophie Greve: - Historisk dom

Dommen mot Radislav Krstic er historisk, påpeker Hanne Sophie Greve, som selv gransket krigsforbrytelsene i Bosnia tidlig på 1990-tallet.