Medie-storm

Den norskfødte dommeren Eva Joly har brakt syv franske samfunnstopper for retten i den alvorligste korrupsjonssaken i Frankrike i nyere tid.