Den nye typen krig

På slagmarken kunne ikke Taliban-krigerne se fienden. Fienden kunne til gjengjeld se og ramme dem med en nøyaktig presisjon som er resultat av en militærteknisk revolusjon som også får langtrekkende politiske konsekvenser.