Suppe med historisk sus

Ein januardag i 1968 sit Ngo Toai på bakrommet i suppesjappa saman med andre sentrale frigjeringssoldatar i FNL. Dei planlegg Tet-offensiven. I rommet ved sida slurpar amerikanske troppar i seg siste rest av nuddelsuppa som Toai nettopp serverte. I dag serverer 91-åringen framleis suppe frå kjøkkenet sitt i Ho Chi Minh-byen.