Islamist fratatt statsborgerskapet av dansk høyesterett

Dansk høyesterett har avgitt en historisk kjennelse der en straffedømt for første gang er blitt fratatt sitt danske statsborgerskap.