- Vet navn på mistenkte i Bali

Politiet på Bali sier at de kjenner navnene til personer som er knyttet til eksplosjonen som krevde minst 183 menneskeliv på Bali lørdag.