Etterforsker mulig kjemisk terror

FBI har slått full alarm etter at det er funnet spor av miltbrann-bakterier i Miami. Amerikanerne frykter kjemisk terror.