- Vanskelig å forsvare seg

Dette viser hvor sårbart et sivilt åpent samfunn er. Med fri flyt av varer og mennesker er det vanskelig å forsvare seg mot terrorangrep, sier Brynjulv Lia, forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt.