Håpet svinner

Lite håp om å finne flere overlevende på Sumatra.