Våpenhvilen i havn

Russland har undertegnet våpenhvileavtalen, men det er usikkert når de russiske soldatene forlater Georgia.